O společnosti

Euromontec CZ, s. r. o., je českou personálně-logistickou společností, která se v dubnu r. 2008 vyselektovala z původně mateřské společnosti Euromontec DE GmbH., nyní Time partner GmbH.

Společnosti vlastní živnostenské oprávnění na skoro většinu činností zařazených živnostenským zákonem mezi volné.

Jediným společníkem a jednatelem je Hana Vrbatová: „Naprosto se slučuji s názory profesora na University of Chicago a New York University a jednoho z nejvýznamnějších právních teoretiků moderní doby Richardem A. Epsteinem, který ve své knize na str. 20 – Právo, ekonomie a politika zastává názor, že každý člověk je výlučným vlastníkem své práce a tudíž není povinen tuto činnost poskytovat ve smluvním vztahu, s kterým nesouhlasí a který mu nařizuje stát svoji legislativou:
„Podstata tohoto vlastnictví představuje, že nikdo nemá právo vynutit si na někom jiném, aby pro něj vykonal nějakou práci či službu. Právo využívat talent a schopnosti jiných osob pro vlastní účely nemůže být založeno na donucení, nýbrž se odvíjí od souhlasu druhé osoby – včetně souhlasu, jenž byl „zakoupen“ v rámci dobrovolné směny.“

Společnost nepatří mezi největší, proto si ale může dovolit přizpůsobit své služby požadavkům klienta a snížit jeho mzdové náklady a čas s jeho zaměstnanci.