Agenturní zaměstnávání

Dne 16. 5. 2012 společnost obdržela rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání č. j. MPSV-UP/4643/12/ÚPČR/5 vydané generálním ředitelstvím ÚP ČR, Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2, a díky tomu jsme schopni převzít na sebe dosti strastiplnou agendu agenturního přidělení podle § 308 a § 309 zákona č. 262/2006 Sb. zaměstnanců, vést řádně jednotlivé dílčí dohody přidělených zaměstnanců.

Pojistná smlouva pro pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce

Strana 1

Povolení ke zprostředkování zaměstnání

Strana 1, Strana 2, Strana 3